Numer sprawy PN/10/2016                                                                                                             Brzeg, 08.06.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy:

“Postępowanie pn. Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Zawiadomienie z dnia 27.06.2016r. :

PN 10 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1-2 oraz 4-6

Zawiadomienie z dnia 04.07.2016r. :

PN 10 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 3