Numer sprawy PN/11/2016                                                                                                             Brzeg, 09.06.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: ” Postępowanie na dostawę endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

Zawiadomienie z dnia 20.06.2016r.:

PN 11 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1-4, 7-8 oraz unieważnienie postępowania w zakresie pakietów nr 5,6