Numer sprawy PN/1/2017                                                                                                             Brzeg, 09.03.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych  dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki:

PN 1 2017 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie z dnia 28.03.2017r.:

PN 1 2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 2, 3, 6, 10 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 5 i 12

Zawiadomienie z dnia 03.04.2017r.:

PN 1 2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 4 i 7

Zawiadomienie z dnia 09.04.2017r.:

PN 1 2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1 i 8 oraz uniewaznieniu postępowania w zakresie pakietu nr 11