Numer sprawy PN/13/2016                                                                                                             Brzeg, 27.07.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: “Dostawa sprzętu laparoskopowego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

Zawiadomienie o wyborze:

PN 13 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty