Numer sprawy PN/17/2016                                                                                                             Brzeg, 08.11.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: “Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

Ogłoszenie z dnia 18.11.2016r.:

PN 17 2016 Protokół Zamawiającego z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 24.11.2016r.:

PN 17 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty