Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum

Medycznego w Brzegu”

2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący – Dariusz Matuszewski

Zastępca Przewodniczącego – Maria Słowikowska

Członek- Protokolant – Edyta Peikert

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum

Medycznego w Brzegu”

Oferta przyjęta:

Oferent:       Ratownictwo Medyczne Karol Furdyna

                    Marek Golec Medical Aid

                   „BIZNES PARTNER” SP. Z O.O.

                    4ratownictwo Medyczne Dariusz Mazurkiewicz