Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

 

„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Psychiatrycznym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

Komisja Konkursowa w składzie :

 

Przewodniczący                              – Krzysztof Waldemar Konik

Zastępca Przewodniczącego          – Dariusz Matuszewski

Członek                                         – Dorota Domagała

Członek- Protokolant                    – Edyta Peikert

 

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

 

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

 

Oferta przyjęta:

 

Oferent:

GABINET PSYCHIATRYCZNY PIOTR DOMISIEWICZ

INDYWIDUALNA PSYCHIATRYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Marcin Szechiński