OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000             5 / V / 2019                          Brzeg, 04.06.2019 r.

Dostawa asortymentu do sterylizacji parą wodną dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000             4 / IV / 2019                          Brzeg, 18.04.2019 r.

„Odbiór i utylizacja odpadów szpitalnych z placówek Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000             3 / III / 2019                          Brzeg, 19.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000             2 / III / 2019                          Brzeg, 13.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000             1 / III / 2019                          Brzeg, 06.03.2019 r.

“Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000             1 / I / 2019                          Brzeg, 17.01.2019 r.

Dostawa materiałów do sterylizacji oraz testów biologicznych z autoczytnikiem dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000  14/XII/2018                        Brzeg, 31.12.2018 r.

Dostawa materiałów i testów do sterylizacji oraz testów biologicznych z autoczytnikiem dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000  13/XI/2018                        Brzeg, 26.11.2018 r.

Dostawa płynów dializyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000  12/XI/2018                        Brzeg, 26.11.2018 r.

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000                                            Brzeg, 05.10.2018 r.

Dostawa środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000                                            Brzeg, 20.08.2018 r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz innego sprzętu w Brzeskim Centrum Medycznym.”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000                                            Brzeg, 09.08.2018 r.

Wykonanie usługi odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych BCM do prosektorium


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 10/VII/2018        Brzeg, 04.07.2018 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt ZO/UE/2/11/VIII/2018  Brzeg, 04.06.2018 r.

Szkolenie z zakresu Terapii funkcji poznawczych metodą FEUERSTEINA – InstrumentalEnrichment”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 9/V/2018        Brzeg, 23.05.2018 r.

Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 8/V/2018        Brzeg, 18.05.2018 r.

Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku, prześcieradeł i podkładów papierowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt ZO/UE/1/9/VIII/2018  Brzeg, 15.05.2018 r.

Szkolenie z zakresu Fascial Distortion Model poziom podstawowy kurs intensywny oraz FDM Neuro lub Orto”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt ZO/UE/1/11/VIII/2018  Brzeg, 11.05.2018 r.

Szkolenie z zakresu Terapii funkcji poznawczych metodą FEUERSTEINA – InstrumentalEnrichment”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt ZO/UE/1/10/VIII/2018  Brzeg, 11.05.2018 r.

Szkolenie „Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt ZO/UE/1/8/VIII/2018  Brzeg, 11.05.2018 r.

„Szkolenie IBITA Bobath dla dorosłych”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt ZO/UE/3/V/2018        Brzeg, 30.04.2018 r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym”.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 7/IV/2018        Brzeg, 04.04.2018 r.

Odbiór i utylizacja odpadów szpitalnych z placówek Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 6/IV/2018        Brzeg, 03.04.2018 r.

“Dostawa sprzętu do badań mikrobiologicznych, etykiet, pasków wskaźnikowych oraz wodoodpornych pisaków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 5/III/2018        Brzeg, 13.03.2018 r.

“Dostawa płynów i akcesoriów oraz do zabiegów nerkozastępczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. ZO/UE/3/VIII/2018 Brzeg, 05.03.2018 r.

“Przeprowadzenie szkolenia lub kursu dla psychologa w zakresie terapii funkcji poznawczych”


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 1 / II / 2018    Brzeg, 20.02.2018 r.

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. ZO/UE/2/VIII/2018   Brzeg, 19.02.2018 r.

Przygotowanie i wydruk broszury informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. ZO/UE/1/VIII/2018   Brzeg, 14.02.2018 r.

Przeprowadzenie szkolenia lub kursu dla psychologa w zakresie terapii funkcji poznawczych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. DL/UE/3/V/2018      Brzeg, 07.02.2018 r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. DL/UE/2/V/2017      Brzeg, 04.01.2018 r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 24 / XII / 2017    Brzeg, 15.12.2017 r.

Dostawa siatek oraz narzędzi do ich mocowania dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 23 / XII / 2017    Brzeg, 15.12.2017 r.

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt DL/UE/1/VII/2017 Brzeg, 08.12.2017 r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym.”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt DL/UE/1/VI/2017 Brzeg, 08.12.2017 r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

„Poprawa jakości opieki nad osobami starszymi poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej w Brzeskim Centrum Medycznym”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt DL/UE/1/V/2017 Brzeg, 08.12.2017 r.

Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 22 / XI / 2017    Brzeg, 20.11.2017 r.

Dostawa materiałów i testów do sterylizacji oraz testów biologicznych z autoczytnikiem dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 21 / XI / 2017    Brzeg, 20.11.2017 r.

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 20 / XI / 2017    Brzeg, 09.11.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Dostawa siatek oraz narzędzi do ich mocowania dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 19 / XI / 2017    Brzeg, 09.11.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 18 / X / 2017    Brzeg, 18.10.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 17 / X / 2017    Brzeg, 5.10.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 16 / IX / 2017    Brzeg, 15.09.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Dostawa gazów medycznych i niemedycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu wraz z dzierżawą butli


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 15 / VIII / 2017    Brzeg, 23.08.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:”Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Mossora 1 i Nysańskiej 4-6″


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 14 / VIII / 2017    Brzeg, 11.08.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:”Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Mossora 1 i Nysańskiej 4-6″


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 13 / VII / 2017    Brzeg, 27.07.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Dostawa płynów infuzyjnych – opakowanie stojące z dwoma jednakowymi portami oraz sterylnej wody do nawilżania tlenu dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 12 / VII / 2017    Brzeg, 27.07.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 11 / VI / 2017    Brzeg, 14.06.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 10 / VI / 2017    Brzeg, 05.06.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa i montaż stacji sprężonego powietrza medycznego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 8 / VI / 2017    Brzeg, 05.06.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa siatek oraz narzędzi do ich mocowania dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 6 / V / 2017    Brzeg, 05.05.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: ”Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 5 / V / 2017    Brzeg, 02.05.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: “Dostawa zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 4 / IV / 2017    Brzeg, 07.04.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: Odbiór i utylizacja odpadów szpitalnych z placówek Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 3 / III / 2017    Brzeg, 06.03.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: “Dostawa worków foliowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 2 / II / 2017    Brzeg, 21.02.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 1 / II / 2017    Brzeg, 21.02.2017 r.

Przedmiot ogłoszenia:Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 11 / XI / 2016    Brzeg, 28.11.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa materiałów i testów do sterylizacji oraz testów biologicznych z autoczytnikiem dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 10 / XI / 2016    Brzeg, 10.11.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 9 / XI / 2016    Brzeg, 10.11.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 8 / X / 2016    Brzeg, 27.10.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Przebudowa chodnika oraz przebudowa części korytarza parteru budynku B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 7 / X / 2016    Brzeg, 03.10.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 9 / VII / 2016    Brzeg, 08.07.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Obsługa, nadzór i konserwacja środków łączności w szpitalu przy ulicy Mossora 1.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 8 / VI / 2016    Brzeg, 23.06.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Obsługa, nadzór i konserwacja środków łączności w szpitalu przy ulicy Mossora 1.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 7 / VI / 2016    Brzeg, 17.06.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Obsługa kotłowni w Brzeskim Centrum Medycznym.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 6 / VI / 2016    Brzeg, 09.06.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Zaprojektowanie wewnętrznej windy szpitalnej przelotowej wraz z dojazdem i przebudową części korytarza budynku B1 dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Termin składania ofert: 17.06.2016r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert:   17.06.2016r. godz. 11:00

Załączniki do zapytania:

Zapytanie Ofertowe projekt windy

Umowa na projekt windy

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki poprawione z dnia 13.06.2016r. :

formularz ofertowy do 30 tyś. euro

ogłoszenie do udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro

Umowa na projekt windy Załącznik nr 1

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.06.2016r. :

Odpowiedzi z dnia 15.06.2016 r.

Notatka z dnia 20.06.2016r. :

NOTATKA do 30 tyś. euro


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 5 / VI / 2016    Brzeg, 08.06.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa środków do dezynfekcji dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki do ogłoszenia:

sygn. akt 5 VI 2016 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 12.06.2016r. :

sygn. akt 5 VI 2016 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki z dnia 14.06.2016r. :

sygn. akt 5 VI 2016 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2

Notatka z dnia 04.07.2016r. :

sygn. akt 5 VI 2016 Notatka


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 5 / V / 2016    Brzeg, 24.05.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Zapytanie ofertowe na obsługę kotłowni w Brzeskim Centrum Medycznym


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 4 / V / 2016    Brzeg, 14.05.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa środków czystości do ogólnego stosowania oraz proszku do szorowania dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki do ogłoszenia:

sygn. akt 4 V 2016 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

załączniki nr 2.1 – 2.2

Wyjaśnienia i modyfikacja treści ogłoszenia z dnia 18.05.2016r. :

sygn. akt 4 V 2016 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu

Notatka – unieważnienie postępowania z dnia 23.05.2016r. :

sygn. akt 4 V 2016 Notatka – unieważnienie postępowania


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 3 / IV / 2016.     Brzeg, 16.04.2016 r.

Przedmiot ogłoszenia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki do ogłoszenia:

sygn. akt 3 IV 2016 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Wyjaśnienia i modyfikacja treści ogłoszenia z dnia 25.04.2016r. :

sygn. akt 3 IV 2016 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu

Notatka z dnia 28.05.2016r. :

sygn. akt 3 IV 2016 Notatka


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 2 / III / 2016      Brzeg, 09.03.2016 r.

Plik ogłoszenia: Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki do ogłoszenia:

Formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.6

sygn. akt 2 III 2016 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Modyfikacje plików z dnia 10.03.2016r. :

sygn. akt 2 III 2016 Modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.5

Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 14.03.2016r.:

sygn. akt 2 III 2016 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu

sygn. akt 2 III 2016 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 15.03.2016r.:

sygn. akt 2 III 2016 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu

Notatka z dnia 23.03.2016 r. :

sygn. akt 2 III 2016 Notatka


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 sygn. akt 1 / III / 2016      Brzeg, 09.03.2016 r.

Przedmiot zamówienia: Dostawa worków foliowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załącznik do ogłoszenia:

sygn. akt 1 III 2016 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Modyfikacja pliku z dnia 10.03.2016 r. :

sygn. akt 1 III 2016 Modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Notatka z dnia 17.03.2016 r.:

sygn. akt 1 III 2016 Notatka


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO ZO-01-2016          Brzeg, 26.02.2016r.

Przedmiot zamówienia: Usługa na wywóz odpadów stałych komunalnych ( odpady komunalne nie segregowane) z Brzeskiego Centrum Medycznego Brzegu ul. Mossora 1 i ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg, sygn. akt 1/ZO / 2016.