akt 10/XI/2016                                                                                                                                                 10.11.2016r.

Dotyczy:”Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załączniki:

sygn. akt 10 XI 2016 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 15.11.2016r.:

sygn. akt 10 XI 2016 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 24.11.2016r.:

sygn. akt 10 XI 2016 Notatka