sygn. akt. 15/VIII/2017                                                                                                                                 23.08.2017r.

Dotyczy:Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Mossora 1 i Nysańskiej 4-6

Załącznik:

sygn. akt 15 VIII 2017 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000euro

Załącznik z dnia 28.08.2017r.:

sygn. akt 15 VIII 2017 Modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 29.08.2017r.:

sygn. akt 15 VIII 2017 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 31.08.2017r.:

sygn. akt 15 VIII 2017 Notatka