akt 4/IV/2017                                                                                                                                                 07.04.2017r.

Dotyczy:”Odbiór i utylizacja odpadów szpitalnych z placówek Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki:

sygn. akt 4 IV 2017 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 11.04.2017r.:

sygn. akt 4 IV 2017 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Notatka z dnia 24.04.2017r.:

sygn. akt 4 IV 2017 Notatka