akt 3 / III / 2017                                                                                                                                                 06.03.2017r.

Dotyczy:“Dostawa worków foliowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załączniki:

sygn. akt 3 III 2017 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Modyfikacje z dnia 13.03.2017r.:

sygn. akt 3 III 2017 Modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Notatka z dnia 15.03.2017 r.:

sygn. akt 3 III 2017 Notatka