akt 5/V/2017                                                                                                                                                 02.05.2017r.

Dotyczy:”Dostawa zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki:

sygn. akt 5 IV 2017 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Załącznik z dnia 05.05.2017r.:

sygn. akt 5 V 2017 Wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Wyjaśnienia z dnia 08.05.2017r.:

sygn. akt 5 V 2017 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro

Notatka z dnia 12.05.2017r.:

sygn. akt 5 V 2017 Notatka