BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Danuta Rucińska

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego można się kontaktować:

Osobiście:

 • w gabinecie Rzecznika – budynek szpitala przy ul. Nysańskiej 4-6, IV piętro, pokój nr 309, w czwartki w godzinach: 07:30 – 15:30

Telefonicznie:

 • tel. kom. 664 026 257

Pisemnie:

e-mail: d.rucinska@bpp.gov.pl

Pocztą na adres:

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Brzeskie Centrum Medyczne

ul. Mossora 1

49-301 Brzeg

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

–   Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;

–   Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;

–   Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;

–   Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

 1. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590 w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, 742);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. Nr 16 poz. 126 z późn. zm.)..

Prawa pacjenta – wersja skrócona

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawa pacjenta poszerzone o konkretne przepisy , a także ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajdują się w sekretariacie oddziału.

Pliki do pobrania

 • Prawa pacjenta
  pobierz w formacie:
  *.doc / *.pdf
 • Prawa pacjenta – wersja skrócona
  pobierz w formacie:
  *.doc / *.pdf