PROJEKT

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

PROJEKT

„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”

PROJEKT

Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego aparatu RTG do Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym

PROJEKT

Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz innego sprzętu w Brzeskim Centrum Medycznym”

PROJEKT

Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym

PROJEKT

E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu


PROJEKT

„Myśl o sobie – dbaj o zdrowie! – kompleksowa interwencja edukacyjno-zdrowotna oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy na terenie subregionu południowego Województwa Opolskiego”


PROJEKT

„Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców subregionu północnego”


PROJEKT

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”


PROJEKT

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym”


PROJEKT

„Poprawa jakości opieki nad osobami starszymi poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej w Brzeskim Centrum Medycznym”


PROJEKT

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i namysłowskim”


PROJEKT

„Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego”


PROJEKT

„Województwo Opolskie stawia czoła rakowi ! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV).”


PROJEKT

„Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim”

_________________________________________________________________________________________________________

PROJEKT

“Województwo Opolskie stawia czoła rakowi piersi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”