logo Funduszy Europejskich, logo Opolskie Kwitnące, logo Unia Europejska

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany okres realizacji: 03.09.2017 – 01.03.2018

Całkowita wartość projektu: 2 018 450,00 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 1 715 691,00 (85%)

Cel Projektu:

Dzięki nabyciu specjalistycznego sprzętu medycznego nastąpi wzrost przystosowania Pracowni Diagn. Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym do świadczenia usług zdrowotnych na wysokim Poziomie. Dla personelu Brzeskiego Centrum Medycznego zwiększy się komfort i ergonomia pracy. W efekcie również zwiększy się efektywność pracy, kompleksowość działań oraz wzrost jakości świadczony przez personel. Dla pacjentów skróci się czas oczekiwania na diagnostyki, a tym samym postawienia rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest wymiana sprzętu oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny dwóch sal operacyjnych Bloku Operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym. Sprzęt ten będzie w całości przeznaczony i wykorzystywany wyłącznie na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania bloku operacyjnego do leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, podniesienie jakości diagnostyki i wydajności leczenia operacyjnego chorób cywilizacyjnych stosownie do zapotrzebowania wynikającego z sytuacji społeczno-demograficznej regionu. Projekt swoim zakresem obejmuje zarówno wymianę posiadanego już przez BCM sprzętu, jak i zakup urządzenia, którym jednostka dotychczas nie dysponowała – dermatomu.