US / 14 / 2017                                                                           08.11.2017r.

Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Załączniki:

Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

US 14 2017 Ogłoszenie o zamówieniu na stronę

Załącznik z dnia 22.11.2017r.:

US 14 2017 Informacja z otwarcia ofert

Załącznik z dnia 24.11.2017r.:

US 14 2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania